معنی پیچ گوشتی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(اِمر.) ابزاری است که به وسیله آن پیچ ها را باز می کنند.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) آلتی است که بوسیله آن پیچ ها را باز کنند.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر