معنی پول خرد در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

پول خرد. [ل ِ خ ُ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) پول خرده. پول سیاه. پشیز.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) پول خرده پول سیاه پشیر.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر