معنی پس افت در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

پس افت. [پ َ اُ] (ن مف مرکب) ذخیره. یخنی. اندوخته. || آنچه از اقساطِ بدهی و قرضی در موعد خود پرداخته نشده باشد.

فرهنگ معین

بدهی عقب افتاده، اندوخته، ذخیره. [خوانش: (پَ. اُ) (اِ. ص.)]

فرهنگ عمید

بدهی که در موعد خود پرداخت نشده باشد،
اندوخته، ذخیره،

فرهنگ فارسی هوشیار

ذخیره، عقب افتادن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر