معنی پست قامت در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

پست قامت. [پ َ م َ] (ص مرکب) رجوع به پست شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

کوته بالا (صفت) کوتاه قد کوتاه قامت پست قامت پست قد.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر