معنی پروا داشتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

باک داشتن، اعتناء، توجه. [خوانش: (~. تَ) (مص ل.)]

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) باک داشتن ترسیدن مبالات پروا کردن، التفات توجه. یا پروا داشتنی امری نداشتن. بدان توجه نکردن التفات نکردن محل و وزن ننهادن ذهول از آن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر