معنی پرتقال افشار در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

پرتقال افشار. [پ ُ ت ُ اَ] (نف مرکب، اِ مرکب) آلتی که بدان آب پرتقال گیرند.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) آلتی که با آن آب پرتقال میگیرند.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر