معنی پاک جفت در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

پاک جفت. [ج ُ] (اِ مرکب) جفت پارسا. جفت عفیف. جفت پاک. که به شوی یا زن خویش خیانت نورزد.

فرهنگ عمید

شوهر یا زنی که به همسر خود خیانت نکند، جفت پاک، همسر عفیف،

فرهنگ فارسی هوشیار

(صفت) آنکه بشوی یا زن خویش خیانت نورزد جفت پاک جفت پارسا همسر عفیف.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر