معنی ها آت در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) جمع: ها ء (حرف) : ((و چون شرح ها آت اصلی و وصلی بر نهج صواب معلوم شد بدانک ها آت وصلی دو نوع است. . . ))

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر