معنی نیکنام در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

خوش نام

مترادف و متضاد زبان فارسی

خوشنام،
(متضاد) بدنام

فرهنگ فارسی هوشیار

مشهور، معروف، نامی

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر