معنی نیم پز در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

نیم پز. [پ َ] (ن مف مرکب) چیزی که نیک پخته نشده باشد. (ناظم الاطباء). نیم پزیده. نیم پخته. رجوع به نیم پخته شود.

فرهنگ عمید

گوشت یا چیز دیگر که خوب پخته نشده باشد، نیم‌پخته،

حل جدول

نیمه پخت

فرهنگ فارسی هوشیار

(صفت) نیم پخته نیم پخت.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر