معنی نیم رسیدگی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

نیم رسیدگی. [رَدَ / دِ] (حامص مرکب) نیم رسیده بودن. نیم رسی. حالت بین خامی و پختگی. رجوع به نیم رسیده و نیم رس شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر