معنی نیم آستین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

نیم آستین. (اِ مرکب) جامه ای است معروف آستین کوتاه. (آنندراج). نوعی از قبا که آستین های آن تا آرنج می باشد و از پارچه های زری می سازندو روی لباسهای دیگر آن را می پوشند. (ناظم الاطباء).

فرهنگ معین

(اِمر.) نوعی قبا که آستین های آن تا آرنج می رسد و آن را از پارچه های زری می سازند و روی لباس های دیگر پوشند.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) نوعی قبا که آستینهای آن تا آرنج میرسد و آنرا از پارچه های زری میسازند و روی لباسهای دیگر پوشند.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر