معنی نهیب زدن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

تشر

اهابت

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) نهیب زدن به (بر) کسی. فریاد کشیدن بسوی او.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر