معنی نهیب دادن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(~. دَ) (مص ل.) (عا.) نعره کشیدن، فریاد زدن.

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) نعره کشیدن فریاد زدن: ((نهیب به زندانبان داد (پطرس شاه) که ببر این زن جلب را. . . ))

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر