معنی ندیده گرفتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ندیده گرفتن. [ن َ دی دَ / دِ گ ِ رِ ت َ] (مص مرکب) ندیده انگاشتن. رجوع به ندیده انگاشتن شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر