معنی ندیده بدید در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

ندیدبدیدندیدوبدید: بایدنعوذبالله دختر پیغمبریانوشته آسمانی باشدکه بتواند درمیان مردم ندیده بدیدوچشم ودل گرسنه این زمانه ودیارگل بکندوازراه درنرود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر