معنی نام نویسی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

نام نویسی. [ن ِ] (حامص مرکب) ثبت نام کردن. نام نوشتن. ثبت اسم.

حل جدول

ثبت نام

فرهنگ فارسی هوشیار

ثبت نام اسم نویسی.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر