معنی نام بخشی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

نام بخشی. [ب َ] (حامص مرکب) عمل و صفت نام بخش.

فرهنگ فارسی هوشیار

عمل نام بخش. نام بخشیدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر