معنی موش مرده شدن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) موش مرده گردیدن بصورت موش مرده در آمدن: } روبروی صد کرور نفوس بمن چک زد. حالا یک مرتبه موش مرده شد خ { (ص. هدایت. زنده بگور 46)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر