معنی مهاجرت کردن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کوچیدن

مترادف و متضاد زبان فارسی

کوچیدن، کوچ کردن، جلای وطن کردن

فرهنگ فارسی هوشیار

فرواییدن فرا رفتن فاتوریدن بنه بستن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر