معنی ملامت بار در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ملامت بار. [م َ م َ](نف مرکب) توأم با ملامت. توأم با عتاب و سرزنش: سخنان ملامت بار.

فرهنگ فارسی هوشیار

آوینشک سرزنش بار (صفت) آنکه سرزنش کند توام با ملامت : } نگاه ملامت باری باو کرد. ‎{

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر