معنی مقدماتی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

مقدماتی. [م ُ ق َدْ دَ](ص نسبی) منسوب به مقدمات: تحصیلات مقدماتی.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آغازین

مترادف و متضاد زبان فارسی

ابتدایی، اولیه، آغازین،
(متضاد) نهایی

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر