معنی معذرت خواستن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

مترادف و متضاد زبان فارسی

پوزش خواستن، پوزش طلبیدن، عذرخواهی کردن

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) پوزش خواستن عذر خواستن. پوزیدن پوزش خواستن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر