معنی مرگ مفاجات در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

مفاجاه: مرگ ناگاهی

فرهنگ فارسی آزاد

مرگ مُفاجات، مرگ بغتی و ناگهانی،

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر