معنی مرکز ثقل در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

مرکز ثقل. [م َ ک َ زِ ث ِ](ترکیب اضافی، اِ مرکب) در اصطلاح فیزیک، نقطه ٔ منتجه ٔ سنگینی که بر همه ٔ ذرات جسم وارد می اید. گرانیگاه.(لغات فرهنگستان).

حل جدول

گرانیگاه

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

گرانیگاه

کلمات بیگانه به فارسی

گرانیگاه

فرهنگ فارسی هوشیار

گرانیگاه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر