معنی لیله القدر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

شب فرمان یکی از شب های هفدهم نوزدهم بیست و یکم بیست و سیم بیست و هفتم ماه رمضان (اسم) شبی که در آن تقدیر امور شده به سوره القدر. سوره مذکور شامل آیه های ذیل است: انا انزلناه فی لیله القدر. و ما ادریک ما لیله القدر. لیله قدار تخیر من الف شهر. تنزل الملئکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. (بدرستیکه فرستادیم قرآن مجید را در شب قدر. و چه چیز دانا کرد ترا که چیست شب قدر ک شب قدر بهتر است از هزار ماه. فرود آیند فرشتگان و روح در آن شب برخصت پروردگارشان از هر کاری. سلامتی در آن شب تا دمیدن طلوع صبح. در تعیین شب قدر اختلاف کرده اند. بش هفدهم شب نوزدهم شب هفدهم شب نوزدهم شب بیست و یکم شب بیست و سیم و یا شب بیست هفتم ماه رمضان و غیره گویند شبی است با عزت و شرف که هر که در آن طاعت کند عزیز و مکرم گردد و دعایش باجابت مقرون شود، شبی که سالک در آن بتجلی خاص اختصاص می یابد و با آن تجلی قدر و مرتبت او نسبت بخدا معلوم شود. و این ابتدا ء وصولف سالک بعین الجمع است و مقام بزرگان عرفاست

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر