معنی لیقه دان در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

لیقه دان. [ق َ / ق ِ] (اِ مرکب) دوات. لیق دان.

فرهنگ معین

(~.) [ع - فا.] (اِمر.) دوات مرکب و شنجرف.

فرهنگ فارسی هوشیار

آمه زکابدان

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر