معنی لیخن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

نوعی قارچ

فرهنگ فارسی هوشیار

یونانی تازی گشته گلسنگ از گیاهان بنگرید به لیخن (اسم) گلسنگ.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر