معنی لک مک در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

لک مک. [ل َ م َ] (اِ) خالهای سرخ و سیاه بسیار بی برآمدگی بر پوست تن آدمی. لک و پک.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) خالهای سرخ و سیاه و متعدد و بدون بر آمدگی بر پوست تن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر