معنی لعاب گوزن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

لعاب گوزن. [ل ُ ب ِ گ َ وَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) آب دهان گوزن:
موی تو چون لعاب گوزنان شده سپید
دیوانت همچو خشم غزالان شده سیاه.
خاقانی.
|| لعاب گاو. کنایه از روشنی و سفیدی صبح باشد. (برهان):
بر کوه چون لعاب گوزن اوفتد به صبح
هویی گوزن وار به صحرا برآورم.
خاقانی.
|| کنایه از برف و شبنم. || کنایه از روشنی آفتاب و برق. (برهان). || لعاب شمس:
گو ز تف تیغ تو زهره ٔ شیران نگر
آنکه لعاب گوزن در طیران دیده نیست.
خاقانی.
|| نوعی از تریاک (؟) سفیدفام که بر کوه و کاه و مانند آن نشیند. (برهان).

فرهنگ فارسی هوشیار

‎ لیزابه ی گوزن خیو گوزن، سپیده دم به گواژ، برف به گواژ، شبنم به گواژ

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر