معنی قابل استیناف در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

قابل استیناف. [ب ِ ل ِ اِ] (ص مرکب) استیناف پذیر. پژوهش پذیر. || (اصطلاح حقوق). رجوع به قابل پژوهش شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

پژوهش پذیر

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر