معنی فک اعلی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

فک اعلی. [ف َک ْ ک ِ اَ لا] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) رجوع به کلمه ٔ «فک » شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

آرواره آرواره ی زبرین کدفت

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر