معنی فرو نگریستن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

به پایین نگاه کردن، تنگ چشم بودن. [خوانش: (~. نِ گَ تَ) (مص ل.)]

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) بپایین نگاه کردن، همت دون داشتن. (مصدر) بپایین نگاه کردن، همت دون داشتن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر