معنی فراغت یافتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

فراغت یافتن. [ف َ غ َ ت َ] (مص مرکب) پرداختن. به پایان رساندن. فراغ:
چو از گفتن فراغت یافت شاپور
دمش در مه گرفت و حیله در هور.
نظامی.
رجوع به فراغ و فراغت شود.

حل جدول

برآسودن

فرهنگ فارسی هوشیار

آسوده شدن آرامش یافتن (مصدر) آسوده شدن راحت شدن، پرداختن از چیزی به پایان رساندن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر