معنی غرامت خواستن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

غرامت خواستن. [غ َ م َ خوا / خا ت َ] (مص مرکب) تاوان خواستن. غرامت طلبیدن:
به عمری از رخ خوب تو برده ام نظری
کنون غرامت آن یک نظر چه میخواهی ؟
سعدی (بدایع).

فرهنگ فارسی هوشیار

تاوان خواستن (مصدر) تاوان خواستن خواستار غرامت شدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر