معنی عصاره گرفتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

عصاره گرفتن. [ع ُ رَ / رِ گ ِ رِ ت َ] (مص مرکب) شیره کشیدن. عصاره کشیدن. افشردن چیزی را تا عصاره ٔ آن خارج شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

هونیدن شپیلیدن افشردن پالاکیدن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر