معنی طرح برداشتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

طرح برداشتن. [طَ ب َ ت َ] (مص مرکب) نقل برداشتن، مثلاً خانه ای را دیده، مثل آن خانه ای سازند، گویند از خانه ٔ فلان کس طرح برداشته ایم:
ما صنمخانه ٔ عشقیم خلیلی باشد
که ز بتخانه ٔ ما طرح حرم بردارد.
سالک یزدی (از آنندراج).

فرهنگ فارسی هوشیار

نمونه برداشتن پیرنگ برداشتن هنداخ برداشتن (مصدر) نشانه برداشتن (از خانه و مانند آن) الگو برداشتن گرده برداشتن (از روی کسی یا چیزی) .

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر