معنی صدف آتشین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

صدف آتشین. [ص َ دَ ف ِ ت َ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) کنایت از آفتاب عالمتاب. (برهان). || کنایه از روز. (انجمن آرای ناصری).

فرهنگ فارسی هوشیار

سب آتشین گواژ: خور

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر