معنی صالح افشار در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

صالح افشار. [ل ِ ح ِ اَ] (اِخ) رجوع به صالح بیک افشار شود.

صالح افشار. [ل ِ ح ِ اَ] (اِخ) رجوع به صالح خان افشار شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر