معنی شیوه پیله در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

شیوه پیله. [شی وَ/ وِ ل َ / ل ِ] (اِ مرکب، از اتباع) شیله پیله. حیله و نیرنگ. (یادداشت مؤلف). رجوع به شیله پیله شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر