معنی شیوع یافتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

شیوع یافتن. [ش ُ ت َ] (مص مرکب) مشهور و متداول شدن. (فرهنگ فارسی معین).

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) مشهور و متداول شدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر