معنی شهری در یونان در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

پاتراس، هراکلیون، آتن، لپانتو، لاریسا، اسپارت

پاتراس، لاریسا

پاتراس، هراکلیون، آتن

هراکلیون

پاتراس، هراکلیون

ولس

پاتراس

لاپانتو

لاریسا

سالونیک

پیشنهادات کاربران

دراما

سیراکیوز

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری