معنی سنگ یرقان در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

سنگ یرقان. [س َ گ ِ ی َ رَ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) حجرالیرقان. (یادداشت بخط مؤلف): و در جمله ٔ تحف کمری بود از سنگ غور که سنگ یرقان نیز خوانند. (جهانگشای جوینی). رجوع به حجرالیرقان شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر