معنی سموات در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

سموات. [س َ ما] (ع اِ) رسم الخط عربی سماوات. ج ِ سماء، به معنی آسمان:
آنرا بسموات مکان گشت ومر این را
بر دست امیران و وزیرانش مکان است.
منوچهری.
آنانکه ریاضت کش و سجاده نشینند
گو همچو ملک سر بسموات برآرید.
سعدی.
رجوع به سماء و سماوات شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) در عربی املایی است برای سماوات

فرهنگ فارسی آزاد

سَمَوات، آسمانها- به کلمه سَماء مراجعه شود،

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر