معنی سفینه کردن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

سفینه کردن. [س َ ن َ / ن ِ ک َ دَ] (مص مرکب) ظاهر و نمودار کردن. (آنندراج) (غیاث).

فرهنگ فارسی هوشیار

ظاهر و نمودار کردن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر