معنی سایه درسایه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

سایه درسایه. [ی َ / ی ِ دَ ی َ / ی ِ] (ص مرکب) پرسایه. سایه ٔ پیوسته. سایه ٔ ممتد:
دید نزهتگهی گران پایه
سبزه در سبزه سایه در سایه.
نظامی (هفت پیکر ص 114).

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر