معنی ساده مالی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ساده مالی. [دَ / دِ] (حامص مرکب) شغل ساده مال. رجوع به ساده مال شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

شغل ساده مال عمل ساده مال.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر