معنی ساده جگر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

ساده جگر. [دَ / دِ ج ِ گ َ] (ص مرکب) کنایه از مرد خفیف العقل. (بهار عجم) (آنندراج). ساده لوح. ساده دل. سینه صاف. کنایه از مردم خفیف العقل بی نفاق. (مجموعه ٔ مترادفات).

فرهنگ معین

(~. جِ) (ص مر.) بی مکر و حیله.

فرهنگ عمید

بی‌مکروحیله،
بی‌کینه،

فرهنگ فارسی هوشیار

(صفت) ساده لوح ساده دل خفیف العقل.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر