معنی زیارت در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان مرکزی شهرستان سراوان است که 180 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان احمدآباد است که در بخش فریمان شهرستان مشهد واقع است و 230 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان جمعآبرود است که در بخش مرکزی شهرستان دماوند واقع است و 150 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

زیارت. [رَ] (اِخ) مشهور به امام زاده قاسم. دهی است از بخش سنگسر شهرستان سمنان که 500 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

زیارت. [رَ] (اِخ) یکی از دهستان های یازده گانه ٔ بخش برازجان شهرستان بوشهر است. این دهستان تقریباً در مرکز بخش و در جلگه ٔ ساحلی خلیج فارس قرار گرفته. هوای آن گرم و مرطوب است و آب مشروب و زراعتی اهالی از رود «حله » تأمین میگردد. دهستان مزبور از شش آبادی تشکیل یافته و در حدود 2000 تن سکنه دارد و قراء مهم آن بنارزیارت، کلل و جرافی می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان لاور کبکان است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع است و 617 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

زیارت. [رَ] (اِخ) ده مرکزی دهستان زیارت بخش برازجان شهرستان بوشهر است که 1635 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان فین است که در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع است و 114 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان رودخانه است که در بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع است و 120 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان لاشار است که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع است و 120 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان مسکوتان بمپور است که در شهرستان ایرانشهر واقع است و 150 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

زیارت. [رَ] (ع مص) از «زیاره» عربی. به مشاهد متبرک و بقعه ها رفتن و دعایی که بعنوان تشرف باطنی برای امامها و امامزاده ها و اولیا خوانند. ج، زیارات. (فرهنگ فارسی معین). حج و مسافرت به مشاهد متبرکه و کسب فیض از قبر منور آن حضرت صلی اﷲ علیه و آله و قبور ائمه ٔ هدی سلام اﷲ علیهم وتشرف در عتبات عرش درجات آنها. (ناظم الاطباء): و اندر اولاس [به شام] دو جای است که رومیان آن را بزرگ دارند و به زیارت آیند. (حدود العالم، یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و اندر بیت المقدس مزگتی است که مسلمانان از هر جایی، آنجا شوند به زیارت. (حدود العالم، ایضاً). یا برابر نباشد ظاهر گفته ام با باطن و کردارم، پس لازم باد بر من زیارت خانه ٔ خدا که در میان مکه است سی بار. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 319). بربالین تربت یحیی پیغمبر (ع) معتکف بودم در جامع دمشق. یکی از ملوک عرب... به زیارت آمد. (گلستان). || دیدار و ملاقات پادشاهان و بزرگان. (ناظم الاطباء). دیدار کردن شخص بزرگ و محترم. بازدید کردن. (فرهنگ فارسی معین): پسر سماک گفت بدین وقت چرا آمده اید و شما کیستید؟ فضل گفت امیرالمؤمنین است به زیارت تو آمده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 525). دمنه از زیارت شیر تقاعد نمود. (کلیله و دمنه).
روزم به نیابت شب آمد
جانم به زیارت لب آمد.
خاقانی.

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان شمیل است که در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع است و 492 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

زیارت. [رَ] (اِخ) یکی از دهستانهای بخش شیروان شهرستان قوچان است که در حدود 3849 تن سکنه دارد و از شش آبادی تشکیل یافته و راه شوسه ٔ قوچان بجنورد از این دهستان می گذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

زیارت. [رَ] (اِخ) قصبه ٔ مرکز دهستان زیارت بخش شیروان است که 2744 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

زیارت. [رَ] (اِخ) دهی از دهستان سرولایت است که در بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع است و 160 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

فرهنگ معین

دیدار کردن، رفتن به مکان مقدس. [خوانش: (رَ) [ع.] (مص م.)]

فرهنگ عمید

بازدید کردن،
دیدار کردن از شخص بزرگ،
رفتن به مشاهد متبرکه،

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

دیدار

مترادف و متضاد زبان فارسی

پابوسی، تشرف، تطوف، حرم، دیدار، طواف

گویش مازندرانی

نام روستایی کوهستانی در جنوب شهر گرگان

رودخانه ای که از ارتفاع دو هزارمتری کوه های زرشک و ترک میدان...

فرهنگ فارسی هوشیار

بمشاهده متبرک و بقعه ها رفتن و دعائی که بعنوان تشرف باطنی برای امامها و امامزاده ها و اولیاء خدا خوانند

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری