معنی رعاع الناس در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرومایگان (اسم) مردم پست فرومایگان: ابونصر حوایجی از جمله رعاع الناس وسوقه. . .

فرهنگ فارسی آزاد

رَعاع النّاس، مردم پست و فرومایه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر